Services

HOME SERVICES

SERVICES

INFRACARE AD ACTS AS A PLATFORM FOR ENTREPRENEURIAL KNOWLEDGE AND EXPERIENCE BINDING OUR CUSTOMERS AND EMPLOYEES.

THIS FOCUS ON BOTH THE CLIENT AND THR EMPLOYEES IS HIGHLIGHTED IN THE CORE VALUES OF THE COMPANY:

  • ДА НАДМИНЕ ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ;
  • ДА СЕ АНГАЖИРА С НАЙ-ВИСОКИТЕ ЕТИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ;
  • ДА ПОДТИКВА ИНОВАЦИИТЕ И ДА СЕ РАДВА НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО, ЧЕ ПРЕДЛАГА ОПТИМАЛНОТО, А НЕ НАЙ-ИЗГОДНОТО РЕШЕНИЕ;
  • ДА ВЛАГА ЕНТУСИАЗЪМ И ЕНЕРГИЯ В РАБОТАТА С КЛИЕНТИТЕ, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ИЗГРАДЯТ ОТНОШЕНИЯ, КОИТО ГЕНЕРИРАТ ДОВЕРИЕ, РАЗБИРАНЕ И ДЪЛГОГОДИШНО ПАРТНЬОРСТВО;
  • ДА ФОКУСИРА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ, ОСИГУРЯВАЙКИ КУЛТУРА, В КОЯТО НЕЙНИТЕ КОНСУЛТАНТИ СЕ НАСЪРЧАВАТ ДА РАЗВИВАТ СВОИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ С ГОРДОСТ;
  • ДА ПОДКРЕПЯ ПОСТОЯННОТО ЛИЧНО РАЗВИТИЕ И ДА ПРЕДИЗВИКВА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА ОСВОБОДЯТ НАПЪЛНО СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ.

ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ „ИНФРАКЕЪР“ АД ПРОЕКТИ И СЪЗДАДЕНАТА БАЗА ДАННИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА “ИНФРАКЕЪР” АД ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТА.

CONSULTING SERVICES

THE SUBJECT OF INFRACARE AD IS RELATED TO CONSULTING ACTIVITIES IN MANY AREAS [read more]

CONSTRUCTIONS SUPERVISION

INFRACARE AD HAS A TEAM OF QUALIFIED ELIGIBLE INDIVIDUALS FROM DIFFERENT [read more]

TRAININGS

INFRACARE AD HAS A NETWORK OF HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS WITH MANY YEARS OF EXPERIENCE [read more]