Измерване на динамичното взаимодействие между пантограф и контактна мрежа в участъка Димитровград – Свиленград

КЛИЕНТ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДП „НКЖИ“)

ПЕРИОД:
11/2014 – 12/2014

ИНФРАКЕЪР АД извърши измерване на динамичното взаимодействие между пантограф и контактна мрежа в участъка Димитровград – Свиленград“, с параметри от км 231+560 в междугарието Ябълково-Димитровград до км 297+750 в междугарието Свиленград-турска граница, съгласно изискванията на Техническата спецификация за оперативна съвместимост „Енергия“ и на стандарт EN50317:2002

Основните задачи по проекта бяха:

  • Осигуряването на влак от два куплирани помежду си локомотива тип 1116 на Рейл Карго, оборудвани с ЕО пантографи;
  • Избор на контролна секция за провеждане на измерванията в участъка Димитровград-Свиленград и осигуряване на влакови прозорци;
  • Монтаж на измервателна апаратура в двата локомотива;
  • Измерване на път, скорост, време, ток и продължителност на електрически дъги, възникващи между пантограф и контактен проводник при заявените скорости 160 km/h (200 km/h) на движение в железопътната линия;
  • Измерване на повдигането на контактния проводник от пантограф при фиксатор и преминаване на влака с двата локомотива.