Консултантски услуги

Консултантски услуги

Предметът на дейност на „Инфракеър“ АД е свързан с консултантска дейност в следните области:

  • Инвестиционно проектиране, инженеринг, строителство, реконструкция, рехабилитация и строителен надзор на инфраструктурни обекти;
  • Железопътно, пътно и пристанищно строителство;
  • Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор;
  • Управление и анализ на човешки ресурси;
  • Технически, правни, икономически и финансови анализи;
  • Анализ и оценка на безопасността, риска и оперативната съвместимост в железопътния транспорт;
  • Организиране и провеждане на обучения, конференции, семинари и други събития.

Членове на екипа на "Инфракеър” АД са специалисти в сферата на предпроектните проучвания, финансовите и икономическите анализи и оценката на пазара на железопътни и други транспортни услуги, експерти по изготвяне на екологични анализи, пристанищни специалисти, експерти по информационни и комуникационни технологии, експерти по транспортно моделиране и други. Те са участвали в редица проекти за прочувания, анализ и изготвяне на експертни оценки и изследвания за българската железопътна, пътна и пристанищна инфраструктура, оперативни и експлоатационни дейности в областта на транспорта.